czwartek, 6 czerwca 2013

Piatigorsk 2013 - 5. dzień wyścigowy

02/06/2013 r.

© A. Avramenko

Gonitwa nr 6
IV grupy
2-letnie ogiery achał-tekińskie
dystans 1000 m, suma nagród: 6000 rubliOmarguli

1. (6) GORGANCH KHON (Gazomet - Gemma), hod. Stavropol St., wł. Uzbegim St.; 1.18,35
2. (1) PAMAN KAN (Manuk Nemo - Pleyada), hod. V.I. Kan, wł. KSK Uspenskiy; 1.18,56
3. (5) OMARGULI (Saigon - Oprava), hod. i wł Stavropol St., 1.19,89
4. (4) MAKHAON (Maulit - Khonobakh), hod. i wł. Naib Idris St.; 1.20,42
5. (3) ADMIR (Asteroid - Darina), hod. i wł. K.G. Zakarev; 1.20,80
6. (2) SHAKHMILET (Shakhid - Miledi), hod. i wł. D.M. Saidov; 1.28,05

Gonitwa nr 8
IV grupy
2-letnie klacze achał-tekińskie
dystans 1000 m, suma nagród: 6000 rubli


Georgina Nemo i Yakhta

Yakhta

Khortitsa

Shagri

Zeinab

Gigena

1. (5) GEORGINA NEMO (Gudjurly - Gelyana), hod. Nemoshkalov St., wł. KSK Uspenskiy; 1.18,60
2. (3) YAKHTA (Murgab - Yagma), hod. i wł. Stavropol St.; 1.18,92
3. (6) KHORTITSA (Murgab - Khanna Shael), hod. i wł. Stavropol St., 1.22,07
4. (1) SHAGRI (Shakhid - Gumsara), hod. Tarki-Tau St., wł. E.V. Kishenko; 1.22,34
5. (2) ZEINAB (Shayol - Zvedochka), hod. i wł. V.I. Sirotenko; 1.23,34
6. (4) GIGENA (Gench - Gissa), hod. i wł. Naib Idris St., 1.24,23

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz