wtorek, 29 maja 2012

Migawki z Piatigorska

Kilka świeżych foto-strzałów z toru wyścigowego w Piatigorsku. W roli głównej - konie hodowli stadniny stawropolskiej. Zdjęcia autorstwa Aleksieja Awramienki.

Sukhty, 2010 (Melebaidak - Merver)

Aman Klych, 2009 (Melebaidak - Partlama)

Dozor, 2010 (Paikend - Djemangul)

Rangun, 2006 (Gazanch - Rapsodia)

Myatadji, 2010 (Yazaidym - Magistral)

czwartek, 10 maja 2012

In memoriam. Mugdja i Oprava

Smutne wiadomości nadeszły ze stawropolskiej stadniny - na wiecznie zielone pastwiska pogalopowały dwie, zasłużone, wieloletnie matki stadne: Mugdża i Oprawa...

Mugdża 1993 - 2012 (Połot - Maja)

Jeleniej maści, z charakterystycznym, lekko garbonosym profilem głowy Mugdża urodziła się 7-ego maja 1993 roku, w swojej karierze hodowlanej dała osiem źrebiąt (i tylko jednego ogierka!) - w tym Mahtumkalę (po Karar), która została wcielona do stada matek oraz przepiękną Meledże (po Gencz), która do tego grona pretenduje. Ostatnim jej potomkiem jest obecnie dwuletnia Maaris (po Karar) pozostająca w treningu wyścigowym (na sprzedaż).

Mugdża i Maaris 2010 (po Karar), (c) FOTART

Mahtumkala (po Karar)

Meledże (po Gencz)

Maaris (po Karar)

Byłą młodzieżową czempionką Rosji, a rok później zdobyła ten sam tytuł już w kategorii starszych klaczy. Mając taki rodowód była skazana na sukces - była córką niesamowitego Połota, "producenta" prawdziwych achał-tekińskich diamentów, takich jak: Ałaman, Amuzgi, Atabeszyr, Dargansara, Feisał, Malahit, Palvan, Paradoks, Piastr i wiele innych.

1095 Połot (Sowhoz II - Saharnaja)

Matka Mugdży - Maja, urodzona w Dagestańskim Konnym Zawodzie, niosła w sobie wielki potencjał genetyczny, bowiem pochodziła z połączenia ogiera Sere (Synok - Enysz), założyciela własnej linii męskiej i klaczy Mihmanli (Opal - Gratsija), która mimo że zostawiła tylko 4 klaczki, to dwie z nich okazały się wybitnymi matkami hodowlanymi (Maja oraz Millet - matka m.in. Mangyta, Murgaba i Merwer).
Warto również wspomnieć, że Maja dała Monogrammę - matkę Melesugun należącej do Jacka Kobusa.

Mihmanli (Opal - Gratsija)


Kara Oprawa była kurą znoszącą złote jajka. Padła w wieku 21 lat, pozostawiając po sobie 14 źrebiąt. Rodziła co roku z wyjątkiem jednego sezonu.

 Oprawa

Już jej pierwsza córka Ogledże (i pierwsze źrebię w ogóle) potwierdziła klasę matki, bo została później wcielona do stada. Oprócz niej najbardziej znanymi i utytułowanymi potomkami Oprawy są: czołowy w stadninie Naiba Idrisa, kary Garajusup (po Mangyt), Ormuzd, Onbaszi, Karaoglan, który zajął boks czołowego w macierzystej stadninie oraz Olkha wzięta na matkę stadną.

Ogledże (po Dżejhun)

Ormuzd (po Daszt)

Garajusup (po Mangyt), (c) FOTART

Onbaszi (po Murgab)

Karaoglan (po Karar)

Oprawa była wnuczką epokowego ogiera Połotli i córką jednego z najlepszych jego synów - Pudoka. W rodowodzie jej matki Orkhidei łączyły się linie męskie Sere, Fakirpelwana, Geliszykli i Ela.

Odejścia zawsze bolą, ale mam nadzieję, że pozostawiony przez te wspaniałe, zasłużone klacze materiał genetyczny (zwłaszcza ten najmłodszy) ocali od zapomnienia ich dziedzictwo.